top of page


Vizyonumuz

Dünya Projeksiyonu

Öğrencilerimizin vizyonlarını geliştirmek, dünyaya baktıkları pencerelerin sonuna kadar açılmasını sağlamak bizler için müfredatımızı eksiksiz aktarmak kadar önem taşır.

Mizansen kapısından giren herkes, bakış açımızı, felsefemizi ve bilgi birikimimizi paylaştığımız elçilerimizdir.

bottom of page