top of page

Dramatik Orff

Orff derslerinde belirli bir hikaye üzerinden ritm konusunda çocukların gelişimleri sağlanır. Seçilen hikaye okunduktan sonra, canlandırma içerisinde veya ayrı olarak ritm – beden çalışmaları yapılır. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Amaç:

Bu atölyemizde her hafta belirlenen bir tema üzerinden drama ve ritim üzerine kurulu bir plan hazırlanır. Çocuklarımız oyunlar içerisinde dans ederek ritim tutarlar ve dramanın kazanımlarını eğlenerek edinirler.

eğitimin içeriğinde ritim, dans, drama ve hareket bulunmaktadır.

İçerik:

Drama etkinlikleri kapsamında; Doğaçlama, canlandırma, rol yapma

Dans, müzik, ritim, el-vücut koordinasyon, hayal gücü 

 

Materyaller & Çalışmalar:

Her türlü müzik aleti, beden, kuklalar, hikaye, el becerisini geliştirecek etkinlikler, kağıt çalışmaları 

Kazanım:

Drama kazanımlarının yanında; basit dans adımları yapabilme ritim ile beden uyumu, el ve göz koordinasyonu, dikkat.

Süre:

30 dakika / 45 dakika (grup seviyelerine göre değişmektedir.)

Seviye:

Okul Öncesi, ilkokul

bottom of page